European business masters

2022 januari 15 All Time Group

I slutet av 2021 certifierades vårt företag av Okredo-plattformen, som fungerar som en kreditriskbedömnings-och övervakningstjänst, vilket hjälper små och medelstora företag att minska affärsrisker genom användning av öppna data i företagsledningen.
A + – betyget visar den stadiga tillväxten i verksamheten och förmågan att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och framgångsrikt utveckla verksamheten.


A + företag betyder:

  • Framgångsrik verksamhet
  • Oklanderligt rykte
  • Finansiell stabilitet
  • Hög kreditvärdighet
  • Konsumenternas förtroende

Vi är mycket glada över att vi var så mycket uppskattade, och vi är också tacksamma för ditt ovärderliga bidrag till vår utveckling.

https://okredo.com/lt-lt/sertifikuotos-imones/sertifikuotos-imones-2021

Offert

    Jag behöver en detaljerad offert...