KONFERENS – “SKULDINDRIVNING I ANNAT LAND: ÄR DET MÖJLIGT?”

2018 februari 7 All Time Group

All Time group har deltagit I en konferens anordnad av Litauiska Handelsföreningen och juristbyrån Ellex Valiunas, med namnet: Skuldindivning i annat land: är det möjligt?
Vi vill tacka den Litauiska handelsföreningen och juristfirman Ellex Valiunas’ medarbetare Miroslav Nosevič och advokaten Agne Kisieliauskaitė för en intressant och matnyttigt föreläsning.

Offert

    Jag behöver en detaljerad offert...