CrefoCert STABILUS

2017 januari 29 All Time Group

All Time Group har nominerats för CreditReforms (www.cr.lt) certificat – STABLE, för andra gången.

CrefoCert STABLE är en officiell bekräftelse från UAB Creditreform Lithuania, gällande företagets ekonomiska stabilitet. För att nomineras måste företagets ekonomiska risker hållas minimala (det vill saga under riskgrad 1 till 4) under minst ett år. Det får samtidigt inte heller finnas några andra hot mot företagets soliditet. Alla företag som fått en CrefoCert STABLE utvärdering i litauiska företagsdatabasen CR.LT, som hanteras av UAB Creditreform Lithuania, får använda sig av symbolen för CrefoCert STABLE. Ovannämnda utvärdering kan inte köpas, och utdelas enbart av UAB Creditreform Lithuania till företag som uppfyller alla krav.

Offert

    Jag behöver en detaljerad offert...