INNOPROM. Central Asia

2022 april 28 All Time Group

Den internationella industriutställningen ” Innoprom. Centralasien ” hölls i Tasjkent stad från 25 till 27 April. Inom utställningen demonstrerade mer än 200 deltagare från Ryssland, Uzbekistan, Frankrike, Vitryssland, Kazakstan, Turkiet, Tyskland sina produkter. Huvudavsnitten i utställningen inkluderade: Maskinteknik, metallurgi, energi, Läkemedel och medicinska produkter samt industriell automation och kemisk industri.

Under tre dagar diskuterade deltagarna nya möjligheter till industriell utveckling, etablerade och förstärkta affärskontakter och övervägde också sätt att utveckla industriellt samarbete med länderna i Centralasien.

I år blev All-Time-gruppen också deltagare i denna utställning och etablerade aktivt kontakter inte bara med befintliga utan också med nya partners.

Offert

    Jag behöver en detaljerad offert...