Studenter från Frankrike

2019 februari 2 All Time Group

Vi var mycket glada att ta emot studenter från Frankrike för en praktikplats för 2 veckor. Under denna tid lärde de sig att arbeta med CRM-program, lärde sig många subtiliteter av transporter, bekanta sig med CMR-konventionen och andra viktiga transportdokument. De lärde sig att kommunicera med förare, var bekanta med försäljningsprocessen och beredda att arbeta inom logistikområdet.

Offert

    Jag behöver en detaljerad offert...